Spouwmuurisolatie premies

In veel huizen in België lijkt het er soms op alsof de wind door de muren komt en kan men voelen dat de kou naar binnen trekt. Om dit tegen te gaan kun je spouwmuurisolatie laten plaatsen. Zeker als je weet dat het een van de meest betaalbare manieren is om te isoleren. En het is ook nog eens zonder breekwerk supersnel geplaatst. Daarnaast kun je soms ook een 'spouwmuurisolatie premie' aanvragen? Zulke regelingen maken je investering nog interessanter.

Niet geïsoleerde muren
Op de foto is duidelijk te zien dat de muren niet geisoleerd zijn, deze zijn namelijk rood. Deze woning is onnodig warmte aan het verliezen en kan met spouwisolatie dit probleem makkelijk opgelost worden.

Wist je dat...

Met de energiewinstcalculator van de Vlaamse overheid kun je snel inzicht krijgen in de globale kosten van spouwmuurisolatie voor jouw woning. Wil je de exacte prijzen weten als je het werk door een isolatiebedrijf laat doen? Maak dan gebruik van onze offerte service en benader lokale specialisten die je een gratis kostenoverzicht kunnen sturen.

Belangrijke feiten in een notendop...

 • Er bestaan federale regelingen maar ook lokale premieregelingen in 2019 (van jouw gemeente)
 • Je kunt gebruik maken van de 'premie voor spouwmuurisolatie' en de 'muurisolatie premie' of van lokale regelingen van jouw gemeente
 • Er zijn altijd voorwaarden waar je aan moet voldoen bij het plaatsen van spouwmuurisolatie
 • Een premiebedrag voor 2019 van €5 euro per m2

Welke spouwmuurisolatiepremies zijn er in 2019?

Er zijn meerdere regelingen waar je gebruik van kunt maken als je spouwmuurisolatie wilt plaatsen, namelijk 6:

 1. Premie voor spouwmuurisolatie (of muurisolatie). Je moet de spouwmuurisolatie laten plaatsen door een aannemer.
 2. Burenpremie. Deze premie is voor projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken.
 3. Totaalrenovatiebonus. Je kunt deze bonus krijgen als je minstens 3 energiebesparende maatregelen neemt.
 4. Overkoepelende renovatiepremie. Woningen ouder dan 30 jaar komen in aanmerking voor deze premie.
 5. Huur-en-isolatiepremie. Voor bepaalde huurders en verhuurders zijn er ook de huur-en-isolatiepremies.
 6. Gemeentelijke spouwmuurisolatie premies. Een regeling vanuit je gemeente.


> Regeling 1: Premie voor spouwmuurisolatie

Als je een spouwmuurisolatie isoleert in een bestaande woning of appartement, kun je daarvoor een premie krijgen van je netbeheerder.

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De datum op je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kunt aanvragen. Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag. Met een eindfactuur in 2018, vraag je dus de premie 2018 aan. Met een eindfactuur in 2019, vraag je dus de premie 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1.
 • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het isolatiemateriaal moet voldoen

EPS korrels

Deze zogenoemde EPS-korrels worden in de spouw gespoten.

Enkele andere punten:

 • Zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen kunnen gebruik maken van de premie
 • De isolatie moet geplaatst worden door een aannemer of isolatiebedrijf
 • Enkel na-isoleren van de buitenmuren of spouwmuur is toegelaten

De onderstaande documenten moet je zeker bij jouw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m2), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking
 • als je 'beschermde afnemer' bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

Aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Afhandeling van jouw aanvraag

Als de netbeheerder jouw aanvraag goedkeurt, krijg je bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden. Als de netbeheerder je aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijg je daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Premiebedragen in 2019

Het bedrag wat je in 2019 kunt ontvangen is €5 euro per m2. Beschermde klanten krijgen €9 euro per m2 aan premie voor spouwmuurisolatie.

Bron: www.vlaanderen.be


> Regeling 2: Burenpremie spouwmuurisolatie

Als je je woning energiezuinig wilt maken, kun je samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van je taken zal overnemen zodat je zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente (inclusief aanpalende gemeenten) gelegen zijn. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.

De burenpremie bedraagt maximaal €400 euro per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar €100 euro per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal €5.000 euro voor het gebouw.

Bron: www.vlaanderen.be


> Regeling 3: Totaalrenovatiebonus (spouwmuurisolatie )

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

De totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning, wooneenheid of woongebouw dat uiterlijk op 31-12-2005 is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31-12-2005 werd aangevraagd.

Bedrag

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbetaalde premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

Bron: www.vlaanderen.be


> Regeling 4: Overkoepelende renovatiepremie

Als je spouwmuurisolatie plaatst, kun je ook in aanmerking komen voor de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen, op voorwaarde dat jouw woning minstens 30 jaar oud is en je inkomen niet hoger is dan een vastgelegd bedrag.

Premiebedragen

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal €10.000 euro.

Premie 30%

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: €31.340 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: €43.870 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: €43.870 euro + €3.510 euro per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: €43.870 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: €43.870 euro + €3.510 euro per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van €1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt €3.333 euro. Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie. Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan €10.000 euro.

Premie 20%

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot €2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal €5.000 euro.

Voorbeeld

Je kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bijvoorbeeld €6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), dan kun je voor je tweede premieaanvraag nog maximaal €3.334 euro krijgen.

Als je een premie van 20% krijgt, dan kun je voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën) nooit meer dan €5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kun je dan nog eens maximaal €5.000 euro krijgen.

Bron: www.vlaanderen.be


> Regeling 5: huur-en-isolatiepremies

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren, door bijv. de spouw te isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er de huur-en-isolatiepremies. Dit zijn extra hoge premies voor spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Bron: www.vlaanderen.be


> Regeling 6: Gemeentelijke premies

In een aantal gemeenten kun je een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor spouwmuurisolatie. Vind jouw premies op www.premiezoeker.be of neem contact op met je gemeente.

Spouwmuurisolatie kopen?

Als je wilt weten wat je precies kwijt bent en wat deze investering je gaat opleveren is het verstandig om in contact te komen met diverse isolatiebedrijven. Laat een gratis kostenoverzicht maken en krijg een goed beeld van het rendement. Vraag isolatie offertes op.

Wat kost woningisolatie met/zonder premie?

Vraag gratis offertes op bij isolatiespecialisten en vergelijk het aanbod om een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement en de jaarlijkse besparing op je energienota te krijgen. Gratis en vrijblijvend!