Isolatiepremie

Luchtfoto GentSteeds meer huiseigenaren isoleren hun woningen om het wooncomfort te verhogen en om geld te besparen op de stookkosten. Het isoleren van woningen wordt extra aantrekkelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid, door middel van een isolatiepremie.

Wil je de exacte prijzen weten (incl. een eventuele verwerking van de isolatiepremie) voor isolatie plaatsen in jouw woning? Maak dan gebruik van onze offerte service en benader lokale specialisten die je een gratis kostenoverzicht kunnen toesturen.

Op Premie-Isolatie.be vind je alle lopende regelingen waar je eventueel gebruik van kunt maken als je van plan bent om je woning te isoleren. Dankzij goede isolatie kun je jaarlijks vele euro's besparen. Nog leuker wordt het natuurlijk als je ook een deel van de kosten terug kunt krijgen van je gemeente of de (federale) overheid.

Belangrijke feiten in een notendop...

 • Voor het zelf plaatsen van (dak)isolatie wordt geen premie meer gegeven.
 • Spouwmuurisolatie mag alleen uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1..
 • Ook voor hoogrendementsglas kan een premie gekregen worden. Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking. De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Er bestaan federale regelingen maar ook lokale premieregelingen in 2022 (regelingen van jouw gemeente).
 • Er zijn altijd voorwaarden waar je aan moet voldoen bij het plaatsen van isolatie.

Isoleren van dak

Welke premies zijn er in 2022?

Er zijn meerdere premieregelingen waar je gebruik van kunt maken als je isolatie wilt plaatsen, namelijk 6:

 1. Premie voor isolatiewerkzaamheden. Je moet de isolatiewerken door een erkende aannemer laten plaatsen.
 2. Burenpremie. Deze premie is voor projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken.
 3. Totaalrenovatiebonus. Je kunt deze bonus krijgen als je minstens 3 energiebesparende maatregelen neemt.
 4. Overkoepelende renovatiepremie (tweede aanvraag). Woningen ouder dan 30 jaar komen in aanmerking voor deze premie.
 5. Huur-en-isolatiepremie. Voor bepaalde huurders en verhuurders zijn er ook de huur-en-isolatiepremies.
 6. Gemeentelijke isolatiepremies. Een regeling vanuit je gemeente.


 1. Premie voor isolatiewerkzaamheden

  De Vlaamse overheid wilt zo snel mogelijk energieverspillende woningen aanpakken en biedt daarom isolatiepremies aan. Huiseigenaren kunnen de investeringen in isolatie dus nog eerder terugverdienen. Op deze manier wordt het voor veel mensen goedkoper om een specialist in te schakelen voor de isolatiewerken dan dit zelf te gaan doen. In 2022 kun je gebruik maken van verschillende premieregelingen van de overheid, gemeenten en netwerkbeheerders. Zo is er een premie voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, glasisolatie en meer.

  Er zijn diverse regelingen voor diverse isolatiewerkzaamheden met elk zo zijn eigen specifieke/aanvullende voorwaarden. Ga naar de pagina's voor meer informatie:

  - Dakisolatie
  - Vloerisolatie
  - Kelderisolatie
  - Muurisolatie
  - Spouwmuurisolatie
  - Dubbel glas

  Aanvragen

  Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  Premie bedragen in 2022

  Soort isolatie Premiebedrag
  Dakisolatie €4 per m2 of €12 per m2 (+ asbest verwijderen)
  Vloerisolatie €6 per m2
  Kelderplafondisolatie €6 per m2
  Muurisolatie (langs buiten) €30 per m2 of €38 per m2 (+ asbest verwijderen)
  Muurisolatie (langs binnen) €15 per m2
  Spouwisolatie €5 per m2
  Hoogrendementsglas €16 per m2

  Laat adviseurs je meer vertellen over de kosten van jouw opdracht, vraag gratis offertes op.

 2. Burenpremie isolatie

  Als je je woning energiezuinig wilt maken, kun je samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van je taken zal overnemen zodat je zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

  In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

  Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente (inclusief aanpalende gemeenten) gelegen zijn. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject. De burenpremie bedraagt maximaal €400 euro per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar €100 euro per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal €5.000 euro voor het gebouw.

  Bron: www.vlaanderen.be

 3. Totaalrenovatiebonus (isolatie)

  Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

  De totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning, wooneenheid of woongebouw dat uiterlijk op 31-12-2005 is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31-12-2005 werd aangevraagd.

  Bedrag

  De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbetaalde premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

  Bron: www.vlaanderen.be

 4. Overkoepelende renovatiepremie

  Als je je woning vernieuwt en op hetzelfde moment ook isolatie (laat) plaatsen, kun je ook in aanmerking komen voor de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen, op voorwaarde dat jouw woning minstens 30 jaar oud is en je inkomen niet hoger is dan een vastgelegd bedrag.

  Premiebedragen

  Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal €10.000 euro.

  Voorbeeld

  Je kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bijvoorbeeld €6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), dan kun je voor je tweede premieaanvraag nog maximaal €3.334 euro krijgen.

  Als je een premie van 20% krijgt, dan kun je voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën) nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kun je dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.

  Bron: www.vlaanderen.be

 5. Huur-en-isolatiepremies

  De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren, door bijv. het dak te isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er de huur-en-isolatiepremies. Dit zijn extra hoge premies voor dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

  Bron: www.vlaanderen.be

 6. Gemeentelijke premies

  In een aantal gemeenten kun je een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor dakisolatie. Vind jouw premies op www.premiezoeker.be of neem contact op met je gemeente.
Transportrek hoogrendementsglas

Voorbeeld: totale kosten isolatie

In 2022 is het e.e.a. veranderd wat betreft isolatiepremies. We geven hieronder een voorbeeld van een gemiddelde Belgische woning en houden een te isoleren oppervlak van 72 m2 aan.

Soort (72 m2) Prijs per m2 Premie per m2 Investering totaal
Dakisolatie €30 - €75 €4 €1872 - €5112
Vloerisolatie €11 - €50 €6 €360 - €3168
Kelderisolatie €15 - €45 €6 €648 - €2808
Muurisolatie €30 - €145 €30 of €15 €1080 - €9360
Spouwmuurisolatie €15 - €25 €5 €720 - €1440
Hoogrendementsglas €45 - €135 €16 €2088 - €8568

*N.B. De totalen zijn incl. aftrek premie. De cijfers zijn afkomstig van Vlaanderen.be en EnergieSparen.be

Laat een isolatiebedrijf gratis voor je uitrekenen wat isolatie jouw exact gaat kosten. Vraag vrijblijvende isolatie offertes op.

Wat kost woningisolatie?

Vraag gratis offertes op bij isolatiespecialisten en vergelijk het aanbod om een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement en de jaarlijkse besparing op je energienota te krijgen.

Raadpleeg ook:
- Belgium.be
- EnergieSparen.be
- Fgov.be
- Vlaanderen.be
- HRglas-info.be
- Huur en Isolatiepremie
- Premiezoeker.be