EPB-eisen

Bouwwerken zoals woningen en kantoren gaan lang mee. Wat vandaag is opgeleverd schrijft voor een groot deel voor wat het energiegebruik van de bewoners in de toekomst zal zijn. Tegenwoordig wordt het niet meer geaccepteerd dat nieuwbouw energie verspillen. Daarom is er een energieprestatieregelgeving van toepassing, wat ook wel 'Energieprestatie en Binnenklimaat' genoemd wordt (afgekort EPB). Nieuwbouw waar een vergunning voor nodig is, moet aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Deze eisen worden elk jaar strenger en is het de bedoeling dat in 2021 het mogelijk is om 'bijna-energieneutraal te bouwen' (afgekort BEN).

Als je vandaag de dag wilt bouwen moet je minimaal denken aan een E-peil 50, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. De eisen worden elk jaar strenger omdat het belangrijk is dat woningen in België energiezuiniger worden.

  • thermische isolatie: K-peil, U-waarde en R-waarde
  • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie
  • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting

Vanaf 2019: EPB-eisen voor EPN-eenheden

In 2019 vormen kantoren, scholen en ASB samen de 'niet-residentiële gebouwen' (afgekort EPN-gebouwen: EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). De EPB-eisen van deze gebouwen zijn uitgebreid met een strengere E-peileis en hangen die af van de functies die in het gebouw voorkomen (ontwerpdebiet).

Van 2021: BEN voor nieuwbouw

Tot 2021 wordt het E-peil stapsgewijs strenger: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 E30-peil moeten hebben. De overheid zal elke twee jaar in een studie bepalen of de eisen zin hebben en of er nog steeds betaalbaar gebouwd kan worden.

Op de website van Energie Sparen kun je zien welke EPB-eisen vanaf welk jaar gelden. Zie: www.energiesparen.be/epb

EPB-plichtig?

Sinds 1 januari 2006 is elk bouwproject EPB-plichtig indien er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is. Soms kan het voorkomen dat bepaalde gebouwen niet-vergunningsplichtig zijn. Toch is de EPB-regelgeving van toepassing op het volledige bouwwerk. Wil je nagaan of jouw project EPB-plichtig is? Doe dan de test via de EPB-wegwijzer.

EPB-verslaggever

Op zoek naar een EPB-verslaggever? Dan kun je op de website van Energie Sparen een lijst met verslaggevers raadplegen en kijken of er een in jouw regio actief is. Ga naar EPB-verslaggevers.