Belastingvermindering

Wanneer je kosten gaat maken voor dakisolatie kon je in 2014, 2015 en ook in 2016 in aanmerking komen voor een belastingvermindering op de dakisolatiekosten (maximaal 30%). Het gaat hier om woningen die 5 jaar of ouder zijn en werd er maximaal €3040 euro uitgekeerd. Op de factuur van de isolatiespecialist is de betalingsdatum te zien, welke in dit geval gebruikt wordt om het fiscale jaar voor de vermindering te bepalen.

De belastingvermindering is alleen geldig als je aan de voorwaarden voldoet. Een van de belangrijke voorwaarden zijn dat de Rd-waarde van de dakisolatie minimaal 2.5 m2K/W moet zijn. Houd hier dus wel rekening mee.

Update: per 1 januari 2017 is de belastingvermindering op dakisolatiekosten niet meer van toepassing! Wel is er een overgangsregeling.

Belastingvermindering voor dakisolatie

De belastingvermindering, ook wel bekend als de fiscale aftrek van 30%, wordt helaas per 1 januari 2017 afgeschaft, maar is er wel een overgangsmaatregel. Je kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werkzaamheden waarvan je:

1) een aannemingsovereenkomst hebt gesloten ten laatste op 31 december 2016 (een offerte kan als bewijs dienen)
2) én een voorschot hebt gestort ten laatste op 31 december 2016 (je bepaalt zelf wat het voorschot zal zijn)
3) én de facturen hebt betaald ten laatste op 31 december 2017

De overgangsmaatregel moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement en zal dit ergens aan het eind van december 2016 zijn.

Voorwaarden fiscale aftrek

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordeel gelden er enkele voorwaarden. Neem ze goed door alvorens over te gaan op het daadwerkelijk aankopen van dakisolatie voor jouw woning.

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan je eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat je daar woont
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer of isolatiebedrijf
 • Het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2.5 m2K/W

Procedure

Je moet 30% van het totaalbedrag van de investering in dakisolatie (of zoldervloerisolatie) invullen op jouw belastingaangifte. In die aangifte is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden en niet de factuurdatum.

 • Wie de factuur betaalde in 2015, kon het inbrengen voor het aanslagjaar 2016
 • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017
 • Wie de factuur betaalt in 2017, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2018
 • Let wel: voor facturen in 2017 moet er een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016.

Je moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste 5 jaar in gebruik is

Premiebedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering 30% van de factuur met een maximum van €3.050 euro per adres
 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering 30% van de factuur met een maximum van €3.070 euro per adres
 • Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de factuur met een maximum van €3.070 euro per adres

Als je het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren. Deze belastingvermindering kan sinds aanslagjaar 2014 niet meer omgezet worden in belastingkrediet. Laat een isolatiebedrijf je meer vertellen over de mogelijkheden.

Uitzonderingen

Je komt niet in aanmerking voor de regeling indien het gaat om:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen etc.)
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen, etc)

Isolatie laten plaatsen?

Laat een isolatiebedrijf je meer vertellen over de mogelijkheden. Vraag isolatie offertes op en bekijk wat de verschillende bedrijven voor jou kunnen betekenen wat betreft het isoleren van jouw dak.

Isolatiebedrijven vergelijken?

Benader isolatiespecialisten uit jouw regio en vergelijk het lokale aanbod. Gebruik onze offerte service en krijg een overzicht van de kosten voor jouw opdracht. Gratis en vrijblijvend.

Bronnen:
www.vlaanderen.be
www.energiesparen.be